Akordo: een Nederlands koor zingt in het Esperanto

Akordo was een achtkoppig a-capellakoor, heeft 20 jaar bestaan en had zijn repertoire in de internationale taal Esperanto. Het repertoire bestond uit meestal vierstemmige muziek uit verschillende landen en in uiteenlopende stijlen: van middeleeuws tot modern, van volksmuziek tot popmuziek.

Akordo is opgericht in 1988 en heeft meerdere malen in Nederland en in het buitenland (o.a. Praag, Vilnius) opgetreden. In 1996 verscheen de eerste cd Muzikpluvo en in 2003 volgde de tweede Kristnaska Kordo, een CD met kerstliedjes

Akordo heeft zelden liedjes gezongen die origineel in het Esperanto zijn geschreven. Ze zijn bijna allemaal vertaald, waarvan verreweg de meeste door Roel Haveman.

Akordo heeft bestaan tot 2008.
Zangers: Rineke Hoens (sopraan), Saskia Idzerda (sopraan/alt), Marwine van der Molen (alt), Jeroen Balkenende (tenor), Sander van Huijzen (tenor), Arjen-Sjoerd de Vries (bas/tenor), Danny ten Haaf (bas)

Marwine heeft sinds de oprichting bij dit koor gezongen.

Het 
Esperanto-zangkoor Akordo

Marwine